Posts tagged "สาวนครปฐม"

  • June 16th
    น้องเอ้(AeeNipaporn,Aee Exyz)อยู่จังหวัดไม่ทราบแน่ชัดแต่ด้วยเซ้นส์ของทีมงาน น่าจะอยู่แถวๆนครปฐม-ราชบุรีนี่เองน้องเขาเรียนที่โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยจังหวัดราชบุรี(บ.ร.ร.)ไม่แน่ใจว่าจบหรือยัง เปิดไปเจอfacebookน้องเอ้ทีแรกนี่โอ๊ะหน้าตาละม้ายคล้ายสาวจีนเสียจริง...อันนี้ก็ไม่ทราบแน่ชัด(อีกแระ)ว่าน้องเอ้มีเชื้อสายจีนไหมแต่เห็นน้องเขามีเที่ยวบินตรงไปที่จีน...